Cech

Rok 2016 był rokiem Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach. Rocznica ta jest przypomnieniem, jak ważną rolę w rozwoju gminy i powiatu żarskiego odgrywało i odgrywa środowisko rzemieślnicze. To właśnie rzemieślnicze organizacje strzegły etosu swojego środowiska i broniły jego interesów dając poczucie zawodowej więzi i przyczyniały się do powiększania dorobku naszego miasta i miejscowości powiatu.

Rozwój przedsiębiorczości i samorządności gospodarczej wiele zawdzięcza małym zakładom rzemieślniczym i cechom rzemiosł różnych. Dobrze prosperujące zakłady rzemieślnicze często rodzinne przedsiębiorstwa są w polskiej gospodarce bardzo potrzebne, są jej ważną częścią.

Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach jest okazją do podsumowania naszych dokonań, cechzastanowienia się w jaki sposób ogromny bagaż doświadczeń, środowiska rzemieślniczego można wykorzystać dla rozwoju zakładów rzemieślniczych, jak również rozwoju młodego pokolenia rzemieślników by profesjonalnie przygotować ich do wykonywania zawodu i poruszania się na konkurencyjnym rynku pracy. Także w obliczu trudności gospodarczych jakich dziś doświadczamy, aktywność członków naszego Cechu pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dzięki szkoleniom młodzieży Cech od lat ułatwia rozpoczęcie działalności nowym firmom. Przedsiębiorczość członków Cechu winna pozwalać wszystkim korzystać z szans jakie stwarza przynależność do wspólnoty europejskiej.

Tytuł mistrzowski potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe rzemieślnika i jest uznawany w Unii Europejskiej. Wymagany jest przy nauczaniu zawodowym nieletnich w systemie nauki rzemieślniczej, a także jako dowód kwalifikacji dla uczestników komisji egzaminacyjnych. Dyplom mistrzowski daje prawo do uczestnictwa w pracy wielu organów gospodarczego samorządu rzemiosła, takich jak cechy, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego. Współcześnie w wielu organizacjach samorządu rzemieślniczego kontynuuje się tytuły dawnego rzemiosła cechowego.

Do podstawowych zadań Związku Rzemiosła Polskiego należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych w Związku organizacji, wobec organów władzy i administracji, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą,
  • prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej, w sposób zapewniający integralność rzemiosła,
  • pomoc zrzeszonym w Związku organizacjom rzemiosła i małej przedsiębiorczości w zakresie realizacji zadań statutowych,
  • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości,
  • uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz dla gospodarki narodowej,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,
  • upowszechnianie dorobku polskiego rzemiosła i małej przedsiębiorczości i jego roli społeczno-gospodarczej,
  • podejmowanie wszelkich działań, mających na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego Rynku Europejskiego.
Załączniki
ZałącznikRozmiar
Deklaracja przystapienia do Cechu205.96 KB