Młodociani pracownicy - realizują naukę u pracodawców!

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Zajęcia stacjonarne w szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. i realizowane w formie zdalnej.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym